Home / Řím / Řecko

Řím / Řecko

Vysvětlivky:

Úkol = zadání úkolu

Odměna = co za splnění úkolů získáš

Zkušenosti = kolik XP dostaneš za splněný úkol

Podmínky = které úkoly musíš mít splněné než se do daného úkolu pustíš

Použij materiály = seznam materiálů, které musí být použity na daném úkolu, to ale neznamená že nemůžeš použít také nějaké další blocky dle svého uvážení

Detail úkolu = Detailní popis úkolu

 

Pokud máš hotový úkol, kontaktuj členy AT ve hře, pokud nebude žádný člen AT ve hře, napiš nám do skupiny pod tento příspěvek.

 

Postavte sídlo bohů

 • Úkol: Postav sídlo olympských bohů. Které, jak již název napovídá by mělo být ve výšinách.
 • Odměna: 128x sandstone, 2x iron blocky, 64x wheat seeds, 64x melon seeds
 • Zkušenosti: + 10XP
 • Podmínky: žádné
 • Použij materiály: sand, sandstone, quartz
 • Detaily úkolu: Stavba se musí nacházet na nejvyšším bodě v dané oblasti. Stavba by měla představovat doslova ráj, tj. okrasné stromy, pěkný interiér.

Ubytuj své obyvatele

 • Úkol: Je potřeba, abys postavil nějaké domy pro své obyvatele.
 • Odměna: 4x kbelík, 32x knihovna, 1x farmařský klíč, 250 herní měny
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Sídlo bohů
 • Použij materiály: sandstone, wood, cobblestone
 • Detail úkolu: Musíš pro své poddané vybudovat minimálně 3 domy, včetně interiéru a k tomu nějaké pěkné náměstí, kde nesmí chybět kovárna. Také zde musí být alespoň 3 vesničané.

Vybuduj aquadukt

 • Úkol: Abys zajistil přísun vody, musíš vybudovat aquadukt, který musí být v dostatečné blízkosti k obyvatelům.
 • Odměna: 32x dřevo všech druhů, 128x stonebrick, 16 glowstone, 2x slime block
 • Zkušenosti: + 5XP
 • Podmínky: Ubytování obyvatelé
 • Použij materiály: wood, sandstone
 • Detail úkolu: Využívaly se pro přísun pitné vody, ale také k dopravě.

Vybuduj svatyni

 • Úkol: Poddaní potřebují v něco věřit a proto je potřeba, aby měli místo, kde mohou uctívat své bohy.
 • Odměna: Hlava Julia Caesara, 128x sand, 128x sandstone, 64x quartz
 • Zkušenosti: + 8XP
 • Podmínky: Aquadukt
 • Použij materiály: wood, quartz, sandstone, glowstone
 • Detail úkolu: Musíš postavit svatyni, kde tví poddaní budou uctívat své bohy a přinášet jim oběti. Toto místo by mělo být krásně vyzdobeno tak, aby bohy neurazilo.

“I ty, Brute?”

 • Úkol: Je potřeba postavit budovu parlamentu.
 • Odměna: VIP na 3 dny, 32 light blue glazed terracota, 1x stavitelský klíč;
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Svatyně
 • Použij materiály: sand, sandstone, quartz, hlava Julia Caesara
 • Detail úkolu: Jako správný panovník potřebuješ mít místo, kde budeš rozhodovat o tom, jakým směrem svou zemi povedeš a jak se bude dále vyvíjet, k tomu je potřeba budova parlamentu. V této části zemře Julius Caesar.

Lázně

 • Úkol: Dělníci si potřebují odpočinout – vybuduj lázně
 • Odměna: 2x water bucket, 2x diamond block, 32x block of quartz, 64x leather
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Postavena budova parlamentu (zabitý Ceaser)
 • Použij materiály: quartz, sandstone, water, 
 • Detail úkolu: Lázně by měly působit příjemně na pohled a ještě příjemnější by měly být, když si do nich člověk vleze. U vstupu do lázní nesmí chybět pilíře.
 • BONUS: Zařiď, abys v lázních měl teplou vodu

Amfiteátr

 • Úkol: Lidé se potřebují někde bavit, postav pro ně amfiteátr
 • Odměna: Music disc – C418- ward, Music disc – C418- chirp, Music disc – C418- mellohi, diamantové nástroje
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Lázně
 • Použij materiály: schody (jakékoliv), dřevo (jakékoliv)
 • Detail úkolu: Aby se měli občané kde bavit, je potřeba postavit amfiteátr. Amfiteátr by měl být na ploše alespoň 30×30.

Koloseum

 • Úkol: Zábavy ale bylo málo, a proto předěláme amfiteátr na koloseum.
 • Odměna: 2x enchant golden apple, 16x rose bush
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Amfiteátr
 • Použij materiály: schody (jakékoliv), ploty, písek
 • Detail úkolu: Poddaní byli zpočátku unešeni amfiteátrem, ale nyní zeje prázdnotou. Proto je nutné vyzkoušet něco nového. Aby nebylo nutné vše stavět od začátku, tak uděláš přestavbu amfiteátru.

Výlet do Tróje

 • Úkol: Postav dřevěného koně.
 • Odměna: 1x cestovatelský klíč, heart of sea, zlaté brnění, VIP na 5 dní
 • Zkušenosti: + 15XP
 • Podmínky: Koloseum
 • Použij materiály: dřevo
 • Detail úkolu: Vzhledem k předchozím událostem jsi se rozhodl, že se vydáš do Tróje – napadnout jí, a to jak jinak, než za pomoci obřího koně. Nyní je tedy potřeba postavit koně s nějakým interiérem, ať se tam cítíš pohodlně při cestě.