Home / Pravidla serveru

Pravidla serveru

Pravidla uvedená na této stránce jsou závazná ode dneška, tedy 10.1.2017 a platí pro všechny osoby, které mají vztah k tomuto portálu. Pravidla platí pro námi provozované webové portály, fóra, Teamspeak servery a všechny herní servery, které provozujeme. Dále se těmito pravidly řídí i veškerá chatová, voice a emailová komunikace mezi jednotlivými osobami, ať už jde o chat ve hře nebo diskuzi na Teamspeaku.

Všichni uživatelé jsou povinni seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je, v opačném případě budou vystaveni trestu kicku či banu. Pokud dojde ke změně pravidel, uživatel se zavazuje pravidelně kontrolovat tuto stránku a být s nimi seznámen.

Využití alternativních účtů k obcházení banu či uvádění nepravé identity hráče je zakázáno, v případě porušení tohoto pravidla si vyhrazujeme právo na trvalé zabanování obou dvou účtů.

Respektujte vedení serveru

Provozovatel serveru a jeho adminteam má právo udělovat rozhodnutí, proti kterým se už hráč nemůže nijak odvolat a je bráno jako konečné. V případě zneužití práv administrátora nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu nebo na naší Facebookové stránce.

Herní účty a jejich obsah

Každý hráč je plně zodpovědný za vlastní účet na našem serveru, jak z bezpečnostního hlediska, tak z obsahového. V případě, že dojde k využití účtu třetí osobu, je původní majitel účtu za něj stále zodpovědný. Používejte dostatečně silná hesla, která nikde jinde nepoužíváte.

Není dovoleno sdílení uživatelských účtů na jakémkoliv z našich serverů či jeho součástí. Pokud dojde k tomu, že sdílíte účet s jiným hráčem a ten poruší pravidla, je to vaše vina a váš účet bude potrestán dle rozhodnutí adminteamu.

Nejsou dovoleny urážlivé nicky, skiny nebo jakékoliv jiné části herního účtu, které mohou být v rozporu s pravidly serveru.

Reklamy

Propagování jiných serveru na všech částech našeho portálu je zakázáno a bude trestáno permanentním banem na celém portálu. Jedná se o sdílení IP adres, webových stránek nebo odkazů v chatu, voice nebo jiných formách komunikace.

Není dovoleno sdílení odkazů na Twich, Youtube, FB channely, pokud nejste domluveni s vedením serveru.

Je dovoleno propagování vlastních staveb, projektů či skupin hráčů, které hrají a jsou součástí našeho serveru. Je dovoleno propagování žádostí s vytvořením eventu, připojením se na minihry apod.

Prodej a nákup

Na tomto portálu nejsou k dispozici žádné ranky, VIP, které by šly zakoupit prostřednictvím reálných peněz. Neprobíhají zde žádné placené transakce ani nákupy. Tento server je provozován pouze provozovatelem serveru, který tak činí bez nároku na jakýkoliv honorář. Každý z hráčů má přístup ke všem částem serveru, nejsou zde placené/neplacené části.

Znamená to tedy, že splňujeme a dodržujeme EULA stanovená pro hru Minecraft v plném rozsahu.

Je zakázáno prodávat či jinak zpeněžovat herní účty či itemy na celém portálu.

Chování na portálu

Je zakázáno vydávat se za členy adminteamu nebo používat podobné nicky, jako mají členové AT. Není dovolen jakýkoliv spam nebo psaní capslockem. Spamem se myslí opakování stejné či mírně pozměněné zprávy v krátkém časovém rozsahu nebo psaní do chatu s příliš malými časovými prodlevami mezi jednotlivými zprávami.

Je přísně zakázáno v chatu používat sprosté, výhružné či jinak nevyhovující výrazy. Totéž platí i pro obsah, který na serveru tvoří hráči. Hráč se musí chovat slušně, dodržovat pravidla serveru a neporušovat jakýmkoliv způsobem jiná závazná pravidla a zákony ČR.

Hráči se zavazují, že jakékoliv bugy nebo chyby systému, budou bez prodlení hlásit vedení serveru.

Pravidla Teamspeaku

IP: ts.minecore.cz

Veškerá pravidla zmíněná na této stránce platí také na Teamspeak serveru, včetně následujících:

  • Jména, která jsou považována za nevhodná nebo urážející nejsou dovolena.
  • Tagy [Admin] atd. nejsou ve jménu povoleny
  • Přepínání roomek v krátkém časovém intervalu není dovoleno.
  • Je zakázáno trolovat, spamovat či ječet nebo jinak obtěžovat hráče.
  • Tento Teamspeak je přístupný všem bez rozdílu, není možné na něm kupovat jakákoliv vylepšení, místnosti či jiné věci.

Chování proti pravidlům Teamspeaku bude potrestáno banem jak na TS, tak případně i ve hře.

Herní Minecraft klient

Dodatečná úprava herního klienta není dovolena, pouze v několika případech je povoleno použití módů. Všechny typy módů, které zde nejsou zmíněny jako povolené, berte tedy tak, že jsou zakázány.

Zakázané módy

  • Jsou všechny, které poskytují výhodu nad ostatními hráči ve hře. Také modifikace, které posílají data navíc na server nebo takové, které naopak stahují data ze serveru, jsou přísně zakázány.

Povolené módy

  • Módy zlepšující FPS (optifine)
  • Módy vylepšující grafickou stránku hry (shadery)
  • Módy zlepšující informace o armoru a statusu hráče
  • Minimap módy, které neukazují data typu poloha ostatních hráčů, entity kolem hráče nebo podzemní jeskyně.

Cheaty, hacky

Budou okamžitě banovány bez nároku na unban. Toto zahrnuje věci, jako jsou modifikované hack clienty, použití nedovolených modifikací nebo využívání jakýchkoli bugů.

Termíny používané v tomto dokumentu

Vedení serveru – skupina lidí, které je na webu uvedena jako Adminteam s hodností MOD a výše

Provozovatel serveru, provozovatel portálu, správce serveru, správce portálu – Radim Lipovčan @Ownercz, kontakt info@minecore.cz, případně radim@lipovcan.cz

Hráči – všechny osoby, které přijdou do kontaktu s tímto webem či herním prostředím.