Home / Pravidla serveru

Pravidla serveru

Všeobecné podmínky a kodex serveru Minecore

Veškeré podmínky a pravidla uvedené v tomto dokumentu jsou závazná pro všechny uživatele portálu minecore.cz a všech jeho součástí. Všichni uživatelé vstupem na minecore.cz souhlasí s obsahem tohoto dokumentu, jsou zavázáni jej dodržovat a nelze k němu činit jakékoliv výhrady či dodatky.

Provozovatel: Radim Lipovčan @Ownercz, kontakt [email protected]

Obecná ustanovení serveru

Herní účty

Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet na Minecore.cz. Uživatel je plně zodpovědný za veškerý obsah. Není povoleno jakékoliv sdílení nebo prodej uživatelských účtů mezi jednotlivými osobami. V případě porušení bezpečnosti je osoba tuto skutečnost povinna neprodleně oznámit admin teamu níže uvedenými komunikačními kanály. Změny nicku probíhají pouze po nahlášení AT. V případě neaktivity delší než měsíc je třeba nahlásit na fórum minecore.cz.

Admin Team a komunikace

Admin team (dále jen AT) je zde pro údržbu serveru a hladký chod hry. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv IN-Game dotazem, který Vám rádi zodpovíme, bude-li to bude v našich silách. Naše komunikační kanály činí:

Jiné komunikační kanály nejsou sledovány a nebude na ně brán zřetel.

Veškerá důležitá komunikace o novinkách či výpadcích je komunikována primárně přes web minecore.cz a FB stránku a uživatel je povinen jí pravidelně sledovat.

Zpracování údajů a dat

V rámci zkvalitňovaní herního zážitku si vyhrazujeme právo uchovávat údaje o herním účtu. Jmenovitě jméno, příjmení, login, IP adresa a kompletní LOG serveru. Na webu je uveřejněn banlist, kde bude uveřejněn login a typ prohřešku dle níže uvedených pravidel. Veškeré ostatní údaje jsou pouze pro interní potřeby a nebudou poskytnuty třetím stranám. Veškeré stavby postavené uživateli a jakýkoliv další obsah na serveru jsou majetkem minecore.cz a nejsou uživateli nárokovatelné.

Ustanovení vztahující se přímo na hráče

Kodex slušného chování a pravidla serveru

Uživatel je povinen chovat se dle dobrých společenských mravů a konvencí. Jsou přísně zakázány jakékoliv urážky, krádeže a další chování odporující dobrým mravům nebo zákonům České Republiky.

Je zakázáno krást, ničit či jinak upravovat stavby a věci, které nejsou vaše včetně těch, které nejsou v regionu.

Dále je zakázaná jakákoliv reklama nebo sdílení IP adres na jiné servery. Sdílení hraní na serveru na sociálních sítích je povoleno po předešlé domluvě s AT.

Veškerá komunikace je moderována a zde platí pravidla českého pravopisu. Tudíž zde není povoleno psaní s pouze velkými písmeny a jiné prohřešky. Zároveň si AT vyhrazuje právo sledovat Private Message (PM). Pokud budete trollit, dělat rasistické narážky nebo cokoliv podobného, budeme vám moderovat chat.

Vyhrazujeme si právo na moderování diskuze v případě narážek, zmiňovaní či naznačování na politická hnutí, totalitní režimy či jiná polarizující témata včetně vyvolávání tzv. flamewarů v rozsahu od upozornění až po dočasné zablokování chatu, v extrémních případech přistoupíme i k zablokování přístupu hráče na server.

Stavby na serveru jsou sledovány AT. V případě nevhodných staveb si AT vyhrazuje právo tyto stavby smazat. AT si vyhrazuje právo monitorovat činnost v jednotlivých skupinách.

Na Teamspeak server se tato pravidla vztahují v plné míře, včetně následujících bodů:

 • Jakékoliv urážlivé, nevhodné či jinak nepohodlné materiály na Teamspeak serveru budou moderovány.

Opakované upozorňování na vlastní warp je dovoleno, nicméně nesmí být tato zpráva posílána častěji než jedenkrát za 5 minut.

Je zakázáno těžit pomocí bugu s torchkami, redstone torchkami nebo jakýmikoliv bloky, které umožní padání bloků za sebou.

Do spawnerů je zakázáno dávat:

 • witherskeleton
 • elderguardian
 • evoker
 • ghast
 • shulker
 • drowned

Je zakázáno AFKovat (tedy být připojen bez aktivního hraní samotným hráčem) na všech serverech kromě těch, kde je výslovně uvedeno, že AFK je povoleno (momentálně povoleno na Vanilla, Lobby a Creative serverech). AFK dobou se rozumí 10 minut neaktivity na serveru, po uplynutí této doby budete automaticky přesunuti na /warp afk. Zároveň je zakázáno vytvářet nebo využívat jakékoliv AFK systémy či modifikace herního klienta. V případě porušení tohoto pravidla si vyhrazujeme odebrání itemů, které hráč po danou dobu AFK získal, případně i přísnější trest!

Modifikace herního klienta

Ve hře nejsou povolené jakékoliv modifikace Minecraft klienta, je vaší povinnosti používat originálního klienta pro danou verzi bez jakýchkoli úprav.

Použití modifikovaného klienta je pouze možné po předchozím písemném schválení z naší strany na emailu [email protected]

Jsou přísně zakázány jakékoliv módy zlepšující postavení uživatele nad ostatními či jiné cheaty nebo hacky. Na našem serveru je zakázáno bugování.

Provozovatel serveru a AT serveru si vyhrazuje právo jakéhokoliv hráče kdykoliv vyloučit z WhiteListu bez předešlého upozornění a není povinen toto rozhodnutí zdůvodňovat. Veškeré vyloučení budou přidány na fórum minecore.cz.

Změna přístupu na server

AT má právo upravovat hráči přístup na server v jakémkoli rozsahu dle vlastního rozhodnutí.

Ustanovení vztahující se na adminteam

Základní ustanovení

 1. Tresty ukládané hráčům admin uděluje na základě Seznamu trestů, které jsou k dispozici pro jednotlivé servery. Pokud pro daný server neexistuje seznam trestů, admin použije seznam ze Survival Economy serveru. Každý trest obsahující tempban (delší než 1 hodina), ban, tempipban nebo ipban musí být oznámen do MATR resp. odpovídajícímu chatu.
 2. Pokud zde daný prohřešek není zapsán, kontaktuje admin přímo správce serveru s žádostí o stanovení trestu.
 3. Vystupování člena adminteamu na serveru podléhá slušným mravům a společenským zásadám. Admin zbytečně nespamuje chat, nepoužívá vulgarismy a snaží se s hráči vyjít co nejlépe. V případě expresivního vyjádření dané slovo částečně zahvězdičkuje.
 4. V případě vzájemného napadání se v rámci adminteamu bude dočasně funkce odebrána oběma stranám.
 5. Pokud takto bude agresivní člen AT k hráčům, bude funkce odebrána po nezbytně nutnou dobu.
 6. Admin je považován za aktivního, když je na serveru minimálně párkrát za týden a v rámci tohoto času je připraven pomoci hráčům, kdy odpovídá na jejich dotazy a plní jejich přání.
 7.  V případě dlouhodobé neaktivity oznámí tuto skutečnost správci serveru.
 8. Ve hře se admin chová tak, aby nenarušil svým hraním standartní průběh hry. Tímto se rozumí zákaz givování itemů sobě či komukoliv jinému pomocí jakéhokoliv příkazu, používání jakýchkoliv adminských výhod pro hráče (tzn. zapínání gamemode creative či jiného pro zlehčení průběhu hry) a zároveň také zákaz používání teleportů mimo řešení problémů hráčů. Tímto se tedy rozumí zákaz využívání adminských výhod mimo situace, kdy je admin potřebuje k vyřešení problému hráče nebo práci na serveru dle zadání od vedení.
 9. Admin je oprávněn odčinit hráče za škodu vzniklou jinými hráči, například zničený dům, tak, aby kompenzace byla úměrná. Doporučuje se tedy v případě vyšších funkcí použít CoreProtect pro rollback dané oblasti, pokud tyto pravomoce člen adminteamu nemá, dá hráči stavební bloky z creativu v rámci dané stavby s výjimkou drahých a vzácných bloků, které dávat jako odškodné nesmí.
 10. Pokud admin nemá pravomoce na CoreProtect ani na creative, pak oznámí vyšší pozici nárok hráče na odškodné za danou stavbu. Pokud nebude k dispozici v danou chvíli daný admin, oznámí tak ve Facebookovém chatu daného serveru (MATR, PMATR, apod.), případně přidá samostatný příspěvek do skupiny Minecore.cz AT s nickem poškozeného, souřadnicemi a dalšími informacemi.
  1. a. Hráče, který poškodil danou stavbu pak potrestá dle platných pravidel.
 11. V případě objevení bugu – nadbytečné permise mimo jeho vlastní funkci, nesprávná funkce pluginu, špatná konfigurace – je admin povinen tuto skutečnost nahlásit.
 12. Člen adminteamu se zavazuje být v adminteamu pouze na serverech spadajících pod Minecore.cz.
 13. Provoz vlastního serveru mimo Minecore.cz, Tekkitcore.cz, Pokecore.cz a dalších domén spadajících přímo pod Minecore.cz je zakázán. Tím se rozumí provoz jakéhokoliv herního serveru na vlastním serveru, hostingu atp.
 14. Výjimka je možná pouze po domluvě se správcem serveru za podmínky, že se jedná pouze o server pro kamarády, ne pro veřejnost. Je vyloučeno provozovat vícero serverů pod různými portály, které nejsou provozovány pod Minecore.cz
 15. S nástupem do funkce admin stvrzuje přečtení tohoto kodexu (všechny strany) a také splnění následujících požadavků:
  1. Aktivní účet na fóru https://minecore.cz/forum a aktivní ve Facebookovém chatu příslušící danému serveru a také aktivní účet na Teamspeak serveru.
  2. Odevzdanou registraci Helper, GM, MOD, OP.
  3. Je členem ve skupině Minecore AT na Facebooku.
 16. Seznam trestů v kodexu a uvedené hodnoty trestů je brán jako orientační v tom smyslu, že dané tresty jsou nejvyšší možné, které může admin udělit!
 17. Trolling, nadbytečné otázky týkající se uděleného trestu, opakované otázky na základní věci (které hráči již byly prokazatelně vysvětleny) budou po napomenutí hráče (s vysvětlením, že otravuje/zneužívá dotazy vůči členům AT) řešeny dočasným mutem na libovlně dlouhou dobu, která se odvíjí pouze a jenom na adminově vůli.
 18. V případě „vyloučení“ na anarchy server musíte počítat s tím, že zde není aktivní moderování hráčského světa a tak se můžete setkat s čímkoliv. Pokud se vám dané stavby, činy hráčů či samotný pobyt na anarchy serveru nelíbí, měli jste si lépe vybrat. Za obsah anarchy serveru neručíme, nestotožňujeme se s ním a ani o něm nevíme. Nechodíme na něj a zprávy okolo anarchy serverů padají do černé díry. Pokud někdo si bude stěžovat na stavby/chování/cokoliv na anarchy serveru, nechť tak učiní pouze osobně na souřadnicích 37.2450714N, 115.8108450W (jsme zde každou lichou středu po úplňku).
 19. V případě neaktivity člena AT delší než 7 dní je tuto skutečnost člen povinen nahlásit do formuláře.
 20.  Odregistrace účtů, změna hesel a všechny tyto úkony s hráčským účtem spojené lze vykonávat pouze po přechozí komunikaci na Facebook stránce Minecore.cz (do zpráv) či emailově anebo na Teamspeaku či Discordu, ovšem ve všech uvedených případech o tom musí být informováni členové vedení serveru (nejlépe Owner, pokud není k dispozici, tak jeho zástup).
 21. V případě, že má hráč dle člena AT (Helper, GMz, GM, GMG) nevhodný skin, je člen AT tuto situaci povinen nahlásit vedení serveru, v případě nepřítomnosti vedení je člen AT povinen tuto zjištěnou skutečnost oznámit MODům. Postup pro vedení/MODy je následující > v případě že se jedná opravdu o nevhodný skin, tak provést  /skin set nick Steve a hráče o jeho přestupku informovat, kde může tento přestupek dále řešit fb.com/minecore.cz nebo ts.minecore.cz. Kde už si ho převezme vedení.

Minecore Times

 1. V rámci tohoto projektu platí všechna pravidla serveru, vyjma toho, že admin nesmí givovat. Je povoleno odměnit hráče za splnění questu a to pouze v případě, že admin splní všechny náležitosti, které jsou zmíněny v Postup kontroly questu.
 2. V případě, že se dostanete do nestandartní situace, zeptejte se přímo Ownera – [email protected], 728450179, fb.com/lipovcan.cz anebo Dava – [email protected]
 3. Postup kontroly questu
  1. V případě, že hráč oznámí do příslušného fóra splněný quest, váš postup bude následující:
   1. Klepnete na dané oznámení úkolu a portnete se na souřadnice a dle zadání úkolu, které je k dispozici na webu Minecore.cz zkontrolujete, zdali hráč tento úkol splnil.
   2. V případě, že uvidíte nějaké chyby, napíšete váš názor jako odpověď na daný topic s tím, co má upravit nebo co má dodělat.
   3. Pokud je vše v pořádku, napíšete do daného topicu, že jste tuto věc zkontrolovali.
  2. Po splnění úkolu dáte hráči do jeho chestky (na daném místě, kde má úvodní stavbu) danou odměnu napsanou u daného questu na webu a zároveň s tím upravíte jeho herní profil na fóru tak, že přičtete XP body k jeho stávajícím a také editujete seznam jeho splněných úkolů tak, aby zde byl zapsán ten, který jste právě zkontrolovali.

Warpy na survivalu

 • Cena za 1 warp je: 5000$
 • Společně s tímto zavádíme několik pravidel k portálům:
  • Zákaz manipulace s warpem tak, aby hráči zemřeli po teleportaci
  • Povinnost mít region na daném místě
  • Aktivní herní účet, jinak hrozí smazání portálu
 • Warp musí zároveň splňovat tyto požadavky:
  • Název warpu nesmí napodobovat nicky, oslovení členů adminteamu.
  • Název warpu nesmí obsahovat jakýkoliv rasistický, výhružný či jinak nevhodný podtext ani neslušné výrazy.
  • Je zakázáno mít v názvu warpu slovo admin, at či jejich odvozeniny.
  • Název warpu může obsahovat nick hráče, ovšem pouze takový, který odpovídá nicku vlastníka warpu či nicku hráče, který s tímto předtím výslovně v herním chatu souhlasil.
 • Celkový počet warpů na jednoho hráče je maximálně 10.
 • Herní měna vynaložená na vytvoření warpu je nevratná, tudíž jí nelze požadovat po členech AT zpět.

Problém s pravomocemi hráčů

 1. Oznámit Ownerovi na messengeru nebo na email, případně ve Facebookové skupině.
 2. Nesnažit se cokoliv nahodit sám pomocí LuckPerms, konzole etc.

Odměny za event

Členové AT s červeným GM a výše jsou schopni dávat odměny na vanilla serverech pomocí kitů event1, event2 a event3.

 1. event1 je balík 4 odměn (co řádek to odměna pro 1 hráče) – lehké, časté eventy

  event1 kit

 2. event2 je balík 4 odměn (co řádek to odměna pro 1 hráče) – těžší, náročné, méně časté eventy

  event2 kit

 3. event3 je balík 2 odměn (co řádek to odměna pro 1 hráče) – dávat opravdu jen výjimečně

  event3 kit

Každý řádek kitu zde na webu znamená jednu odměnu! Nemusíte odměnu vypotřebovat celou, můžete hráčům dávat menší. Nepoužité věci z kitu likvidujete pomocí /ci příkazu.

Sekání serverů

 • Survival, Creative, Skyblock, Lobby, Pvp – pokud se seká a jste mod a nižší > oznamte to přímo OP do skupiny, popř. Ownerovi, Davovi nebo Tometovi do messengeru. Standartní postup pro OP je následující:
  • 1. /lagg clear
  • 2. /dynmap pause all
  • 3. /lagg unload chunks
  • 4. Pokud ani toto všechno nepomůže > /stoplag , počkat 30s a dát /stoplag –c (na toto nezapomenout!) Ale nedoporučuji, protože tím smažete všechny moby.
 • PVP – pokud se seká a jste mod a nižší > oznamte to přímo OP nebo do skupiny, popř. mě do messengeru.

Banování

 • Banování = tempban, ban, tempipban, ipban
 • Admin je povinen oznámit do FB chatu MATR, PMATR a další ekvivalenty, pokud zabanuje hráče na dobu větší jak 1 hodina bez výjimky.
 • Pamatujte, že 100x lepší je dát delší tempmute nebo tempban a toho se také držte. Vždy upřednosňujte tempmute před tempbany, ty dáváme ve vyjímečných případech.
 • Reklamy si zasluhují permaban okamžitě a oznámení do FB chatu.
Příčina Poprvé podruhé Opakovaně
Nevhodné chování / slovník * Warn tempmute na 5-15min tempmute na 30min popř. více max 2 dny
Urážky AT / Serveru ** tempmute na 5-15min tempmute na 30-90min tempmute na 1-2 dny
Nevhodný nick Warn hráče a pokusit se mu domluvit Pokud nepomůže, ban na 15 minut Pokud je nick opravdu nevhodný (Shihei_002) tak permaban, pokud je to blbost typu Lana, tak tempban na 3 dny s důvodem „Změň si nick > [email protected]
Grief Náhrada + 3h rollback + 15 minut jail Náhrada + 1d rollback + 3h Jail Náhrada + rollback all + jail 1 týden
Leave z endertrapky Smrt Smrt Smrt
Zneužití VIP výhod Varování s tím, že opravdu ztratí výhody. odebrání VIP odebrání VIP
Hack client Zkusit se domluvit, pokud hráč uzná, že udělal chybu > pouze rollback na 4 dny (pokud má hezké stavby a slíbí, že to již neudělá, vzít jen nacheatované věci). Pokud chybu neuzná nebo nedojde na kontrolu, tak McMMO reset + rollback na 7 dní. + U každého dát warn, aby to šlo zpětně dohledat, důvod „hack client varování“. Pokud dojde na kontrolu a hack client bude v PC, dát jail na 2 dny a rollback na 7 dní. Nyní nás už nezajímá, že se omlouvá nebo ne. Kompletní rollback na celou postavu co kdy postavil, kompletní reset McMMO a tempban na 7 dní. A pokud to bude ještě dále opakovat, tak ban na 14, 21, 28 atd.
Velmi nevhodné chování *** tempmute 10-30 minut tempmute 30-120 minut tempmute 1-2 dny
Svastiky Transformování stavby na rainbow Rainbow + jail na 4 hodiny v dané lokaci Rainbow + jail na 24 hodin v dané lokaci
Žádání o OP tempmute 30 min tempmute 30 min tempmute 30 min
Reklama Měkká reklama – clear chatu tempmute na 1h Tvrdá reklama – clear chatu tempban 1 d Měkká reklama – clear chatu tempmute na 1 den Tvrdá reklama – clear chatu permaban Měkká reklama – clear chatu a tempmute na 3 dny
Zabití hráče mimo pvp / tpkill Náhrada věcí 10 minut jail Náhrada 30 minut jail Náhrada a 40 minut jail
Seznamka **** Warn 15min tempmute 1h tempmute a více
Pokus o kill mimo pvp ***** Jail 5 minut Jail 15min Jail 1h a více
Zneužívání chyby pluginu/nenahlášení chyby Dle závažnosti Dle závažnosti Dle závažnosti
Příklady Řešení
* v*le, kok*t, pe*is atp… Řeší to console popř. udělte dodatečný trest
** kun*adusan, owner je p*ca , minecore je sra*ka viz banlist
*** p*ca, j*bu to tu, kys, jdi si omr*at mámu Trest udělujte v závisloti na bohatosti slovní zásoby
**** zasílání míst bydliště, fb ,ig atp… zajdeme do kina? Pokud je vidět že je to vyloženě otravování a neprobíhá tato konverzace např. přes msg tak to řešte
***** podpalování, shazování ze skály, utopení viz banlist

Kontrola hráče na serveru na podezření z modifikovaného MC klienta

 1. Kontrola hráče na MC serveru probíhá na základě stížností hráčů na daného hráče. Není povoleno nadbytečné kontrolování jen proto, že si admin potřebuje zvýšit ego. Kontrolovat je dovoleno pouze osobám s pozicí Helper a vyšší.
 2. Postup kontroly hráče:
  1. Daný člen AT použije příkaz /freeze nick důvod, tento příkaz zmrazí hráče a nedovolí mu nic.
   Admin odkáže hráče na web https://www.join.me/ nebo použijte Teamviewer pouze v režimu view.
  2. Společně s touto výzvou hráče jasně upozorní, že se nesmí do dokončení kontroly se odpojit ze serveru, jinak bude následovat trest 24 hodinového jailu.
  3. V případě opakovaného odpojení dostane hráč jail na 14 dní do doby, než bude u něj provedena kontrola.
   1. Pokud si založí multiaccount > proběhne rollback jeho předchozího účtu a vyrovnání s poškozenými hráči.
  4. Admin zkontroluje složky %APPDATA%/.minecraft, koš, plochu a stažené soubory
 3. Výsledek kontroly:
  1. Pokud u daného hráče nenalezne žádné zvýhodňující modifikace (nepočítá se minimapa, inventory tweaks a další neškodné), hacky, cheaty, oznámí tak do FB chatu, že hráč prošel.
  2. V případě, že se u hráče objeví výše zmíněné modifikace, admin upozorní na FB chatu, FB AT skupiny a potrestá hráče
   následovně:

   1. Při prvním provinění rollback hráče na týden, snížení skillů v McMMO swords, unarmed, archery, acrobatics, taming, axes na 50% původního, odebrání věcí z inventáře a hodinový jail.
   2. Pokud se nachytá podruhé > kompletní rollback na postavu, reset McMMO swords,unarmed,archery,axes, vymazání inventáře a jail na 2 hodiny s tempmute na 1 den.
   3. V případě dalšího prohřešku tempipban na 30 dní, reset všech skillů v McMMO, odebrání věcí z inventáře. Důvod banu: Napis na [email protected]
 4. V případě nejasností konzultovat ve FB chatu nebo na Minecore AT skupině. Všechny tato udělené tresty musíte oznamovat na FB chat a skupinu! PO DOKONČENÍ KONTROLY POUŽÍT PŘÍKAZ /unfreeze nick!

 

Server minecore.cz je oprávněn měnit, doplňovat a rušit jednotlivé součásti pravidel při změně technických, provozních či organizačních podmínek na straně minecore.cz.

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.  – Nejedná se o oficiální Minecraft produkt. Není schválen či jakkoliv spojený s Mojangem.

V Brně dne 03.01.2020
Radim Lipovčan @Ownercz
Správce serveru Minecore.cz


Tato verze nahrazuje předchozí ze dne:

V Pardubicích dne 13.3.2018

Tomáš Pařízek @StalkerCSe

Správce serveru Minecore.cz