Home / Pravidla serveru

Pravidla serveru

Všeobecné podmínky a kodex serveru Minecore

Veškeré podmínky a pravidla uvedené v tomto dokumentu jsou závazná pro všechny uživatele portálu minecore.cz a všech jeho součástí. Všichni uživatelé vstupem na minecore.cz souhlasí s obsahem tohoto dokumentu, jsou zavázáni jej dodržovat a nelze k němu činit jakékoliv výhrady či dodatky.

Provozovatel: Radim Lipovčan @Ownercz, kontakt info@minecore.cz

Obecná ustanovení serveru

Herní účty

Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet na Minecore.cz. Uživatel je plně zodpovědný za veškerý obsah. Není povoleno jakékoliv sdílení nebo prodej uživatelských účtů mezi jednotlivými osobami. V případě porušení bezpečnosti je osoba tuto skutečnost povinna neprodleně oznámit admin teamu níže uvedenými komunikačními kanály. Změny nicku probíhají pouze po nahlášení AT. V případě neaktivity delší než měsíc je třeba nahlásit na fórum minecore.cz.

Admin Team a komunikace

Admin team (dále jen AT) je zde pro údržbu serveru a hladký chod hry. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv IN-Game dotazem, který Vám rádi zodpovíme, bude-li to bude v našich silách. Naše komunikační kanály činí:

 • fórum na webu http://minecore.cz
 • stránka serveru na sociální síti Facebook
 • skupina na též síti nebo email info@minecore.cz.

Jiné komunikační kanály nejsou sledovány a nebude na ně brán zřetel.

Veškerá důležitá komunikace o novinkách či výpadcích je komunikována primárně přes web minecore.cz a FB stránku a uživatel je povinen jí pravidelně sledovat.

Zpracování údajů a dat

V rámci zkvalitňovaní herního zážitku si vyhrazujeme právo uchovávat údaje o herním účtu. Jmenovitě jméno, příjmení, login, IP adresa a kompletní LOG serveru. Na webu je uveřejněn banlist, kde bude uveřejněn login a typ prohřešku dle níže uvedených pravidel. Veškeré ostatní údaje jsou pouze pro interní potřeby a nebudou poskytnuty třetím stranám. Veškeré stavby postavené uživateli a jakýkoliv další obsah na serveru jsou majetkem minecore.cz a nejsou uživateli nárokovatelné.

Ustanovení vztahující se přímo na hráče

Kodex slušného chování a pravidla serveru

Uživatel je povinen chovat se dle dobrých společenských mravů a konvencí. Jsou přísně zakázány jakékoliv urážky, krádeže a další chování odporující dobrým mravům nebo zákonům České Republiky.

Dále je zakázaná jakákoliv reklama nebo sdílení IP adres na jiné servery. Sdílení hraní na serveru na sociálních sítích je povoleno po předešlé domluvě s AT.

Veškerá komunikace je moderována a zde platí pravidla českého pravopisu. Tudíž zde není povoleno psaní s pouze velkými písmeny a jiné prohřešky. Zároveň si AT vyhrazuje právo sledovat Private Message (PM).

Stavby na serveru jsou sledovány AT. V případě nevhodných staveb si AT vyhrazuje právo tyto stavby smazat. AT si vyhrazuje právo monitorovat činnost v jednotlivých skupinách.

Na Teamspeak server se tato pravidla vztahují v plné míře, včetně následujících bodů:

 • Jakékoliv urážlivé, nevhodné či jinak nepohodlné materiály na Teamspeak serveru budou moderovány.

Modifikace herního klienta

Ve hře jsou povolené módy pro optimalizaci grafické a výkonnostní stránky. Jsou přísně zakázány jakékoliv módy zlepšující postavení uživatele nad ostatními či jiné cheaty nebo hacky. Na našem serveru je zakázáno bugování.

Provozovatel serveru a AT serveru si vyhrazuje právo jakéhokoliv hráče kdykoliv vyloučit z WhiteListu bez předešlého upozornění a není povinen toto rozhodnutí zdůvodňovat. Veškeré vyloučení budou přidány na fórum minecore.cz.

Změna přístupu na server

AT má právo upravovat hráči přístup na server v jakémkoli rozsahu dle vlastního rozhodnutí.

Ustanovení vztahující se na adminteam

Základní ustanovení

 1. Tresty ukládané hráčům admin uděluje na základě Seznamu trestů, které jsou k dispozici pro jednotlivé servery. Pokud pro daný server neexistuje seznam trestů, admin použije seznam ze Survival Economy serveru. Každý trest obsahující tempban (delší než 1 hodina), ban, tempipban nebo ipban musí být oznámen do MATR resp. odpovídajícímu chatu.
 2. Pokud zde daný prohřešek není zapsán, kontaktuje admin přímo správce serveru s žádostí o stanovení trestu.
 3. Vystupování člena adminteamu na serveru podléhá slušným mravům a společenským zásadám. Admin zbytečně nespamuje chat, nepoužívá vulgarismy a snaží se s hráči vyjít co nejlépe. V případě expresivního vyjádření dané slovo částečně zahvězdičkuje.
 4. V případě vzájemného napadání se v rámci adminteamu bude dočasně funkce odebrána oběma stranám.
 5. Pokud takto bude agresivní člen AT k hráčům, bude funkce odebrána po nezbytně nutnou dobu.
 6. Admin je považován za aktivního, když je na serveru minimálně párkrát za týden a v rámci tohoto času je připraven pomoci hráčům, kdy odpovídá na jejich dotazy a plní jejich přání.
 7.  V případě dlouhodobé neaktivity oznámí tuto skutečnost správci serveru.
 8. Ve hře se admin chová tak, aby nenarušil svým hraním standartní průběh hry. Tímto se rozumí zákaz givování itemů sobě pomocí jakéhokoliv příkazu, pokud daný admin nemá přístup ke gamemode creative, givování dalším hráčům hráčům, používání jakýchkoliv adminských výhod pro hráče atp.
 9. Admin je oprávněn odčinit hráče za škodu vzniklou jinými hráči, například zničený dům, tak, aby kompenzace byla úměrná. Doporučuje se tedy v případě vyšších funkcí použít CoreProtect pro rollback dané oblasti, pokud tyto pravomoce člen adminteamu nemá, dá hráči stavební bloky z creativu v rámci dané stavby s výjimkou drahých a vzácných bloků, které dávat jako odškodné nesmí.
 10. Pokud admin nemá pravomoce na CoreProtect ani na creative, pak oznámí vyšší pozici nárok hráče na odškodné za danou stavbu. Pokud nebude k dispozici v danou chvíli daný admin, oznámí tak ve Facebookovém chatu daného serveru (MATR, PMATR, apod.), případně přidá samostatný příspěvek do skupiny Minecore.cz AT s nickem poškozeného, souřadnicemi a dalšími informacemi.
  1. a. Hráče, který poškodil danou stavbu pak potrestá dle platných pravidel.
 11. V případě objevení bugu – nadbytečné permise mimo jeho vlastní funkci, nesprávná funkce pluginu, špatná konfigurace – je admin povinen tuto skutečnost nahlásit.
 12. Člen adminteamu se zavazuje být v adminteamu pouze na serverech spadajících pod Minecore.cz.
 13. Provoz vlastního serveru mimo Minecore.cz, Tekkitcore.cz, Pokecore.cz a dalších domén spadajících přímo pod Minecore.cz je zakázán. Tím se rozumí provoz jakéhokoliv herního serveru na vlastním serveru, hostingu atp.
 14. Výjimka je možná pouze po domluvě se správcem serveru za podmínky, že se jedná pouze o server pro kamarády, ne pro veřejnost. Je vyloučeno provozovat vícero serverů pod různými portály, které nejsou provozovány pod Minecore.cz
 15. S nástupem do funkce admin stvrzuje přečtení tohoto kodexu (všechny strany) a také splnění následujících požadavků:
  1. Aktivní účet na fóru https://minecore.cz/forum a aktivní ve Facebookovém chatu příslušící danému serveru a také aktivní účet na Teamspeak serveru.
  2. Odevzdanou registraci Helper, GM, MOD, OP.
  3. Je členem ve skupině Minecore AT na Facebooku.
 16. Seznam trestů v kodexu a uvedené hodnoty trestů je brán jako orientační v tom smyslu, že dané tresty jsou nejvyšší možné, které může admin udělit!

Minecore Times

 1. V rámci tohoto projektu platí všechna pravidla serveru, vyjma toho, že admin nesmí givovat. Je povoleno odměnit hráče za splnění questu a to pouze v případě, že admin splní všechny náležitosti, které jsou zmíněny v Postup kontroly questu.
 2. V případě, že se dostanete do nestandartní situace, zeptejte se přímo Ownera – radim@lipovcan.cz, 728450179, fb.com/lipovcan.cz anebo Dava – miklus.david@icloud.com
 3. Postup kontroly questu
  1. V případě, že hráč oznámí do příslušného fóra splněný quest, váš postup bude následující:
   1. Klepnete na dané oznámení úkolu a portnete se na souřadnice a dle zadání úkolu, které je k dispozici na webu Minecore.cz zkontrolujete, zdali hráč tento úkol splnil.
   2. V případě, že uvidíte nějaké chyby, napíšete váš názor jako odpověď na daný topic s tím, co má upravit nebo co má dodělat.
   3. Pokud je vše v pořádku, napíšete do daného topicu, že jste tuto věc zkontrolovali.
  2. Po splnění úkolu dáte hráči do jeho chestky (na daném místě, kde má úvodní stavbu) danou odměnu napsanou u daného questu na webu a zároveň s tím upravíte jeho herní profil na fóru tak, že přičtete XP body k jeho stávajícím a také editujete seznam jeho splněných úkolů tak, aby zde byl zapsán ten, který jste právě zkontrolovali.

Warpy na survivalu

 • Cena za 1 warp je: 5000$
 • Společně s tímto zavádíme několik pravidel k portálům:
  • Zákaz manipulace s warpem tak, aby hráči zemřeli po teleportaci
  • Povinnost mít region na daném místě
  • Aktivní herní účet, jinak hrozí smazání portálu

Problém s pravomocemi hráčů

 1. Oznámit Ownerovi na messengeru nebo na email, případně ve Facebookové skupině.
 2. Nesnažit se cokoliv nahodit sám pomocí LuckPerms, konzole etc.

Sekání serverů

 • Survival, Creative, Skyblock, Lobby, Pvp – pokud se seká a jste mod a nižší > oznamte to přímo OP do skupiny, popř. Ownerovi, Davovi nebo Tometovi do messengeru. Standartní postup pro OP je následující:
  • 1. /lagg clear
  • 2. /dynmap pause all
  • 3. /lagg unload chunks
  • 4. Pokud ani toto všechno nepomůže > /stoplag , počkat 30s a dát /stoplag –c (na toto nezapomenout!) Ale nedoporučuji, protože tím smažete všechny moby.
 • PVP – pokud se seká a jste mod a nižší > oznamte to přímo OP nebo do skupiny, popř. mě do messengeru.

Banování

 • Banování = tempban, ban, tempipban, ipban
 • Admin je povinen oznámit do FB chatu MATR, PMATR a další ekvivalenty, pokud zabanuje hráče na dobu větší jak 1 hodina bez výjimky.
 • Pamatujte, že 100x lepší je dát delší tempmute nebo tempban a toho se také držte. Vždy upřednosňujte tempmute před tempbany, ty dáváme ve vyjímečných případech.
 • Reklamy si zasluhují permaban okamžitě a oznámení do FB chatu.

Kontrola hráče na serveru na podezření z modifikovaného MC klienta

 1. Kontrola hráče na MC serveru probíhá na základě stížností hráčů na daného hráče. Není povoleno nadbytečné kontrolování jen proto, že si admin potřebuje zvýšit ego. Kontrolovat je dovoleno pouze osobám s pozicí Helper a vyšší.
 2. Postup kontroly hráče:
  1. Daný člen AT použije příkaz /freeze nick důvod, tento příkaz zmrazí hráče a nedovolí mu nic.
   Admin odkáže hráče na web https://www.join.me/ nebo použijte Teamviewer pouze v režimu view.
  2. Společně s touto výzvou hráče jasně upozorní, že se nesmí do dokončení kontroly se odpojit ze serveru, jinak bude následovat trest 24 hodinového jailu.
  3. V případě opakovaného odpojení dostane hráč jail na 14 dní do doby, než bude u něj provedena kontrola.
   1. Pokud si založí multiaccount > proběhne rollback jeho předchozího účtu a vyrovnání s poškozenými hráči.
  4. Admin zkontroluje složky %APPDATA%/.minecraft, koš, plochu a stažené soubory
 3. Výsledek kontroly:
  1. Pokud u daného hráče nenalezne žádné zvýhodňující modifikace (nepočítá se minimapa, inventory tweaks a další neškodné), hacky, cheaty, oznámí tak do FB chatu, že hráč prošel.
  2. V případě, že se u hráče objeví výše zmíněné modifikace, admin upozorní na FB chatu, FB AT skupiny a potrestá hráče
   následovně:

   1. Při prvním provinění rollback hráče na týden, snížení skillů v McMMO swords, unarmed, archery, acrobatics, taming, axes na 50% původního, odebrání věcí z inventáře a hodinový jail.
   2. Pokud se nachytá podruhé > kompletní rollback na postavu, reset McMMO swords,unarmed,archery,axes, vymazání inventáře a jail na 2 hodiny s tempmute na 1 den.
   3. V případě dalšího prohřešku tempipban na 30 dní, reset všech skillů v McMMO, odebrání věcí z inventáře. Důvod banu: Napis na info@minecore.cz
 4. V případě nejasností konzultovat ve FB chatu nebo na Minecore AT skupině. Všechny tato udělené tresty musíte oznamovat na FB chat a skupinu! PO DOKONČENÍ KONTROLY POUŽÍT PŘÍKAZ /unfreeze nick!

 

Server minecore.cz je oprávněn měnit, doplňovat a rušit jednotlivé součásti pravidel při změně technických, provozních či organizačních podmínek na straně minecore.cz.

V Brně dne 14.11.2018
Radim Lipovčan @Ownercz
Správce serveru Minecore.cz


Tato verze nahrazuje předchozí ze dne:

V Pardubicích dne 13.3.2018

Tomáš Pařízek @StalkerCSe

Správce serveru Minecore.cz