Home / Pravidla serveru

Pravidla serveru

Všeobecné podmínky a kodex serveru Minecore

Veškeré podmínky a pravidla uvedené v tomto dokumentu jsou závazná pro všechny uživatele portálu minecore.cz a všech jeho součástí. Všichni uživatelé vstupem na minecore.cz souhlasí s obsahem tohoto dokumentu, jsou zavázáni jej dodržovat a nelze k němu činit jakékoliv výhrady či dodatky.

Herní účty

Každá osoba může mít pouze jeden uživatelský účet na Minecore.cz. Uživatel je plně zodpovědný za veškerý obsah. Není povoleno jakékoliv sdílení nebo prodej uživatelských účtů mezi jednotlivými osobami. V případě porušení bezpečnosti je osoba tuto skutečnost povinna neprodleně oznámit admin teamu níže uvedenými komunikačními kanály. Změny nicku probíhají pouze po nahlášení AT. V případě neaktivity delší než měsíc je třeba nahlásit na fórum minecore.cz.

Admin Team a komunikace

Admin team (dále jen AT) je zde pro údržbu serveru a hladký chod hry. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv IN-Game dotazem, který Vám rádi zodpovíme, bude-li to bude v našich silách. Naše komunikační kanály činí:

  • fórum na webu http://minecore.cz
  • stránka serveru na sociální síti Facebook
  • skupina na též síti nebo email info@minecore.cz.

Jiné komunikační kanály nejsou sledovány a nebude na ně brán zřetel.

Veškerá důležitá komunikace o novinkách či výpadcích je komunikována primárně přes web minecore.cz a FB stránku a uživatel je povinen jí pravidelně sledovat.

Zpracování údajů a dat

V rámci zkvalitňovaní herního zážitku si vyhrazujeme právo uchovávat údaje o herním účtu. Jmenovitě jméno, příjmení, login, IP adresa a kompletní LOG serveru. Na webu je uveřejněn banlist, kde bude uveřejněn login a typ prohřešku dle níže uvedených pravidel. Veškeré ostatní údaje jsou pouze pro interní potřeby a nebudou poskytnuty třetím stranám. Veškeré stavby postavené uživateli a jakýkoliv další obsah na serveru jsou majetkem minecore.cz a nejsou uživateli nárokovatelné.

Kodex slušného chování a pravidla serveru

Uživatel je povinen chovat se dle dobrých společenských mravů a konvencí. Jsou přísně zakázány jakékoliv urážky, krádeže a další chování odporující dobrým mravům nebo zákonům České Republiky.

Dále je zakázaná jakákoliv reklama nebo sdílení IP adres na jiné servery. Sdílení hraní na serveru na sociálních sítích je povoleno po předešlé domluvě s AT.

Veškerá komunikace je moderována a zde platí pravidla českého pravopisu. Tudíž zde není povoleno psaní s pouze velkými písmeny a jiné prohřešky. Zároveň si AT vyhrazuje právo sledovat Private Message (PM).

Stavby na serveru jsou sledovány AT. V případě nevhodných staveb si AT vyhrazuje právo tyto stavby smazat. AT si vyhrazuje právo monitorovat činnost v jednotlivých skupinách.

Na Teamspeak server se tato pravidla vztahují v plné míře, včetně následujících bodů:

  • Jakékoliv urážlivé, nevhodné či jinak nepohodlné materiály na Teamspeak serveru budou moderovány.

Modifikace herního klienta

Ve hře jsou povolené módy pro optimalizaci grafické a výkonnostní stránky. Jsou přísně zakázány jakékoliv módy zlepšující postavení uživatele nad ostatními či jiné cheaty nebo hacky. Na našem serveru je zakázáno bugování.

Provozovatel serveru a AT serveru si vyhrazuje právo jakéhokoliv hráče kdykoliv vyloučit z WhiteListu bez předešlého upozornění a není povinen toto rozhodnutí zdůvodňovat. Veškeré vyloučení budou přidány na fórum minecore.cz.

Změna přístupu na server

AT má právo upravovat hráči přístup na server v jakémkoli rozsahu dle vlastního rozhodnutí.

 

 

Server minecore.cz je oprávněn měnit, doplňovat a rušit jednotlivé součásti pravidel při změně technických, provozních či organizačních podmínek na straně minecore.cz.

 

V Pardubicích dne 13.3.2018

Tomáš Pařízek @StalkerCSe

Správce serveru Minecore.cz