Běžné příkazy

 • /afk Oznámí, že nejste u počítače.
 • /motd Zobrazí úvodní informace.
 • /list Ukáže seznam hráčů.
 • /build nebo /random náhodně vás portneme po mapě.
 • /warp protect informace o tom, jak udělat ochranu pozemku
 • /warp shop teleport do obchodu
 • /warp info důležité informace
 • /warp vip informace o VIP výhodách – celý seznam zde na webu v menu VIP + Packy
 • /spawn Portne vás na spawn.
 • /sethome Nastaví váš domov.
 • /home Portne vás na váš domov.
 • /sethome <jméno> Nastaví vám domov s daným jménem.
 • /home <jméno> Portne vás na váš domov s daným jménem.

 

 

LWC

LWC slouží na zamykání. Můžete s ním zamknout takřka vše. Po zadání příkazu, bouchněte na věc.

 • /cprivate                                         – Zamkne věc na vás
 • /cprivate <nick> <nick> …        – Zamkne věc na více lidí
 • /cremove                                        – Smaže zámek
 • /cpassword <heslo>                   – Zamkne věc na heslo
 • /cunlock <heslo>                         – Odemkne zaheslovanou věc
 • /cinfo                                                – Ukáže, komu zamknutá věc patří
 • /cpublic                                            – Věc budou moci používat všichni, ale nemůžou ji zničit

 

 

WorldGuard

Mnoho z vás jistě zná a používá (používalo) Residence, my máme podobný systém, ale zajišťuje nám ho WG, který vytváří tzv. regiony. Region je území, kde lze nastavit, kdo v daném území může stavět a ničit, použivat to či ono, zakázat, nebo povolit spawnování mobů atd. Pro začátek si ukážeme jak takový region vytvořit:

Krok č. 1 – Označit si území

 • Nejprve si vezmeme do ruky stick (tyčka)
 • Označíme uhlopříčku obdelníku uvnitř kterého je stavba, kterou chceme ochránit. (uhlopříčka=protější rohy)
 • zadáme příkaz //expand vert (ano, dvě lomena) který nám označí dané území od bedrocku až do nebe.

Krok č. 2 – Vytvořit region

 • Region zabereme pro sebe příkazem /region claim <název>
 • To samé lze udělat taky pomocí /rg define <název> <vlastník1> <vlastník2> 

Region už je vytvořený, nikdo kromě vlastníků, nebo členů v něm nemůže stavět, nebo bourat bloky,  pokud vám toto stačí, tak máte hotovo :) My si ještě ukážeme jak se nastavuje to či ono.

Krok č. 3 – Nastavit region

Začneme tím jednodušším, budeme přidávat a odebírat členy a vlastníky regionu.
/rg addowner <id> <jméno>  Přidá vlastníka do daného regionu.
 /rg addmember <id> <jméno>  Přidá člena do daného regionu.
 /rg removeowner <id> <jméno>  Odebere vlastníka z daného regionu.
 /rg removemember <id> <jméno>  Odebere člena z daného regionu.

Teď si ukážeme, jak se nastavují tzv. flagy. Co to vlastně je? Flag je nějaká vlastnost, kterou buď povolíme, nebo třeba zakážeme. Takto vypadá obecný vzorec do kterého budeme dosazovat: /rg flag <id> <flag> allow/deny A co clastně znamená co?

 • id=název regionu
 • flag=vlastnost regionu
 • allow=povolit
 • deny=zakázat

Příklad: V regionu „Fort“ chceme zakázat spawnování mobů. /rg flag Fort mob-spawning deny  Seznam všech flagů je na http://wiki.sk89q.com/wiki/WorldGuard/Regions/Flags Bohužel je v angličtině, ale již plánujeme českou databázi příkazů a flagů k pluginům, které používáme.